1.  
0
O Spółce

INTUITIA S.A. jest podmiotem doradczo–inwestycyjnym udzielającym wsparcia operacyjnego i finansowego funduszom oraz ich spółkom portfelowym w realizowanych przez te podmioty projektach.

INTUITIA S.A. należy do prywatnej grupy doradczo – inwestycyjnej PCH CAPITAL S.A., której pomysłodawcą, założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Pan Piotr Marek Chmielewski.

INTUITIA S.A. zajmuje się również udzielaniem pożyczek, nabywaniem dłużnych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych oraz skupem wierzytelności.